MAAK EEN WEBSITE

Maak vandaag nog een website
 
Do it yourself:

SERVICEVOORWAARDEN

terms border

Voorwaarden, web10 / Talk Active Aps CVR. 30 59 45 09

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle transacties tussen de klant en web10(Talk Active Aps)

Als de klant een bestelling doet bij web10 wordt een bindend contract gevormd tussen de klant en web10. De klant geeft web10 toestemming om meteen te starten met het uitvoeren van de bestelling. Eenmaal bestelde accounts kunnen dus niet vlak erna worden afgezegd en uw betaling wordt na bestelling van een hostingaccount, domein of verhuizing niet teruggestort, omdat wij dan al kosten hebben gemaakt voor de in gang zetting daarvan.

Gebruik van schijfruimte en systeemresources
De toegewezen schijfruimte is bedoeld voor webpagina's (ook forums), e-mail en databases. web10 staat niet toe dat schijfruimte gebruikt wordt voor het opslaan van zeer grote files (files groter dan 250 mb die dan worden gedownload), streaming media of opslag van data die niet gebruikt wordt in verband met webpagina's, e-mail of databases.
Misbruik van de accounts is uiteraard ook niet toegestaan (zie FAQ Misbruik voor meer info).

web10 levert onbeperkte bandbreedte zolang de inhoud bovenstaande criteria tegemoetkomen, en zolang het verkeer de servers of het netwerk niet overdreven beïnvloedt.
Een klant mag nooit meer schijfruimte gebruiken dan hij op zijn/haar account heeft verkregen en de klant mag niet zoveel verkeer genereren dat het de server en/of andere klanten benadeeld.

De klant mag de schijfruimte niet gebruiken voor illegale, onethische praktijken zoals: piraterij van software, muziek, teksten, copyright plaatjes, etc.
Pornografisch, racistisch of discriminerend materiaal is ook verboden.

Als de klant zich niet aan de regels houdt, zal de account per direct en zonder voorafgaand bericht vergrendeld worden en de klant gefactureerd worden voor de hoeveelheid verkeer die gebruikt is om de inhoud te verzenden.
Verder zal dit vergrijp gemeld worden bij de autoriteiten.

Gebruik van scripts/programma’s zijn toegestaan mits het gebruik de prestaties van de server of systeem resources niet in gevaar brengt, en op voorwaarde dat de scripts/programma’s niet gebruikt worden om toegang te krijgen tot files of informatie van andere gebruikers.
De klant moet in gedachte houden dat de systeem resources gedeeld worden door alle klanten.

Verantwoordelijkheden
De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor het maken van backups van zijn of haar data. web10 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of beschadiging die ontstaan door web10's producten of services, tenzij ze het gevolg zijn van grote nalatigheid van web10. Als web10 vanwege omstandigheden, die buiten onze controle plaatsvinden, de beloofde producten en service niet kan leveren, is web10 niet aansprakelijk voor het betalen van compensatie.

Abonnementperiode, verlengen en opzeggen
Het abonnement zal automatisch worden vernieuwd tenzij web10 of de klant het opzegt binnen de vastgelegde termijn. De klant kan het abonnement tot 1 maand voor het eind van de huidige abonnementsperiode opzeggen. Opzeggen kan uitlsuitend schriftelijk middels een brief waar uw handtekening opstaat.
web10 kan een abonnement een maand van te voren opzeggen. Als web10 een abonnement voor het einde van een abonnementsperiode opzegt, dan wordt een bedrag gelijk aan de prijs van de resterende abonnementstijd terugbetaald aan de klant.

web10 kan een abonnement per direct opzeggen als de klant de gebruiksvoorwaarden heeft overtreden. In dat geval wordt er geen geld terugbetaald. Omdat domeinregistratie en web hosting services zijn die speciaal op de klant zijn toegespitst, is er geen afkoelperiode, tenzij web10 uiterlijk 14 dagen na de bestelling en voordat web10 is begonnen met het opzetten van het domein of web hosting account, een verzoek voor tenietdoening heeft gekregen.

Nota's
Alle facturen moeten binnen 8 dagen betaald worden. Als we binnen die periode geen betaling hebben ontvangen, wordt er een herinnering verstuurd.En als web10 na 2 herinneringen nog geen betaling heeft ontvangen, nemen we contact op met een schuldeiser. alle kosten die daardoor gemaakt moeten worden, zullen betaald worden door de klant. Web hosting accounts worden meestal opgezet binnen 1 werkdag, terwijl domeinen normaal gesproken niet geregistreerd worden voordat de betaling, of bewijs van betaling web10 bereikt heeft.

Overdract
In verband met de verkoop of andere overdracht van alle delen van de activiteiten of activa van web10, heeft laastgenoemde het recht het abonnement van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die web10 heeft zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen in het abonnement
web10 kan veranderingen aanbrengen in de inbegrepen services zonder aankondiging, zolang als het noodzakelijk is voor de beveiliging van data, wetgeving of gelijksoortige factoren.

Als u bij web10 een hosting account besteld, bevestigt u dat u bovenstaande voorwaarden hebt gelezen en begrepen.